Home » Spelvoorwaarden

– Op de acties van Onlinewinnen zijn de bepalingen inzake een klein promotioneel kansspel zoals vastgelegd in de gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. Meer informatie kan je hier vinden.
– Het doel van deze acties is de promotie van de Facebookpagina van onlinewinnen.nl en om de deelnemer – bij wijze van promotie – de gelegenheid te geven om mee te dingen en kans te maken op de gestelde prijs. Deze website maakt op geen enkele wijze onderdeel uit van Facebook noch wordt zij door Facebook op enigerlei wijze gesteund. Facebook is een trademark van Facebook, inc.
– Een ander doel van deze acties is om consumenten en de adverteerder / sponsor met elkaar in contact te brengen.
– Iedere deelnemer aan deze acties kan in aanmerking komen voor de ter beschikking gestelde prijzen.
– Deelname is uitsluitend mogelijk voor mensen die in Nederland woonachtig zijn.
– Deelnemers die onjuiste of onvolledige naam en/of andere gegevens insturen worden gediskwalificeerd en komen derhalve niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
– Deelnemers onder de leeftijd van 16 jaar dienen vooraf toestemming te verkrijgen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
– Je kan maximaal 1 keer per week deelnemen per actie.
– Door deelname aan deze actie(s) verlenen de prijswinnaars toestemming aan Onlinewinnen.nl om hun namen en woonplaats, alsmede mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.
– Onlinewinnen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door Onlinewinnen.nl ter beschikking gestelde gegevens.
– Onlinewinnen.nl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Spelvoorwaarden en het Privacy Statement. De actuele spelvoorwaarden en het actuele Privacy Statement zijn bij elke deelname te raadplegen. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de actuele voorwaarden.
– In alle gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Onlinewinnen.nl.
– Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
– Het besluit van Onlinewinnen.nl is niet voor beroep vatbaar.

NIEUWSBRIEVEN

– Deelnemers ontvangen de gratis nieuwsbrief en/of andere uitingen van Onlinewinnen.nl en/of van door haar geselecteerde partners.

PRIJS

– Onlinewinnen.nl hanteert een maximale waarde van 250 EURO voor de prijs.
– Er wordt per spelperiode 1 prijswinnaar getrokken.
– Indien van toepassing zal Onlinewinnen.nl de afdracht van de kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
– Onlinewinnen.nl heeft als richtlijn om binnen 30 dagen na afloop van deze actie de prijswinnaar bekend te maken.
– De trekking van de prijswinnaar van deze actie geschiedt op onpartijdige wijze.
– Onlinewinnen.nl is gerechtigd om een andere gelijkwaardige of gelijksoortige alternatieve prijs aan te bieden of de waarde van de prijs in contanten uit te keren.
– Kiest de prijswinnaar er persoonlijk voor om de prijs in contanten uitgekeerd te krijgen, dan zal de uitkering de helft van de waarde van de prijs in contanten bedragen.
– De prijswinnaars worden persoonlijk benaderd en worden tevens gepubliceerd op de website www.onlinewinnen.nl en Facebook.
– De prijswinnaar heeft maximaal 90 dagen het recht om de prijs te incasseren. Na 90 dagen vervalt het recht op de prijs.

Uitkering en deelnametermijn
– Vanwege de corona crisis en dus de onmogelijkheid om te reizen, hebben we de reisactie verlengd tot 15 maart a.s. Hopelijk kunnen we dan weer reizen en is het zinvol om de reischeque uit te keren. Deelname is mogelijk tot die datum, de prijs zal uiterlijk 1 april 2021 worden uitgekeerd;
– het beauty pakket ter waarde van € 39,50 dat te winnen was tot 1 maart 2020 is inmiddels gewonnen. Een nieuwe actie staat live waaran je kan deelnemen tot 1 december 2020. De prijs wordt uiterlijk 15 december 2020 toegekend!
– Aan de stijlvolle armbandjes actie kun je tot 15 december 2020 deelnemen. De winnares wordt vóór 31 december 2020 bekend gemaakt.
– Aan de hippe Ibiza tas actie kun je deelnemen tot en 15 maart 2021. Vóór 20 maart 2021 maken we de winnaar of winnares bekend via Facebook en deze website.
– Het horloge in roségouden kleur ter waarde van € 99 heeft een deelnametermijn die sluit op 15 februari 2021. De prijs wordt uiterlijk 20 februari 2021 toegekend.

Winnaars
– de babyschoenen zijn gewonnen door Andrea Vonk uit Loosdrecht!
– het beauty pakket met deelname tot 1 maart 2020 is gewonnen door Corry Troost uit Brielle! Van harte gefeliciteerd!
– het beauty pakket met deelname tot 2 september 2019 is gewonnen door Tineke van der Meer! Van harte gefeliciteerd!
– het stijlvolle setje armbandjes met deelname tot 19 juni 2020 is gewonnen door Monique Maas. Veel plezier ermee!
– de hippe Ibiza tas is gewonnen door Albertine van Garling. Van harte gefeliciteerd!
– Het horloge met deelname periode tot 15 april 2020 is gewonnen door Agnes van den Berghe.
– Het thee-pakket met deelname periode tot 22 mei 2020 is gewonnen door Alexandra Janssen en Ilse Otten.