Privacystatement

Onlinewinnen, de Onlinewinnen website, de Onlinewinnen Facebook uitingen, en alle andere uitingen waar gebruik wordt gemaakt van het merk Onlinewinnen, zijn eigendom van E2Ma Database Services BV.

Privacy Statement
E2Ma Database Services BV gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden zorgvuldig nageleefd. Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van E2Ma Database Services BV met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Wie is E2Ma Database Services BV?
E2Ma Database Services BV verzamelt consumenteninformatie voor marketing doeleinden voor haarzelf en voor haar (commerciƫle) partners.

De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van E2Ma Database Services BV. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te ’s Gravenhage onder meldingsnummer 1241051.

Voor welke doeleinden wordt de verzamelde informatie gebruikt?
De door u ingevulde gegevens worden gebruikt voor het trekken van de prijswinnaars alsmede het uitkeren van de prijzen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt en beschikbaar gesteld voor commerciƫle doeleinden. Dit wil zeggen u voorzien van aantrekkelijke aanbiedingen, andere interessante prijsvragen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke. Dit kan geschieden d.m.v. email, post, SMS of telefoon.
Tevens worden de gegevens gebruikt voor analyse doeleinden ter verbetering van de website en ter verrijking (aanvullen) van andere databases.

Aan wie wordt de informatie verstrekt?
E2Ma Database Services BV hanteert een zeer behouden beleid ten aanzien van de inzet van uw gegevens. Wij selecteren onze partners zeer zorgvuldig en doen er alles aan om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor uitingen die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

U geeft door het meedoen aan deze actie en door akkoord te gaan met de deelname voorwaarden en het privacy statement, E2Ma Database Services BV het recht (permissie) om de door u kenbaar gemaakte gegevens (tijdelijk) ter beschikking aan derden te stellen.

Daarnaast wordt de informatie ter beschikking gesteld aan de partijen (partners) die de acties van E2Ma Database Services BV promoten en op die manier inschrijvingen (deelnemers) vergaren.

Welke rechten heeft u?
U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Indien u geen (e)mailings meer van ons wenst te ontvangen of indien u wilt dat wij uw gegevens blokkeren kunt u ons dat langs schriftelijke of elektronische weg meedelen. (zie contactgegevens)

Contact
Indien u een klacht heeft, of bezwaar heeft tegen verstrekking van naam en adresgegevens aan derden dan kunt u ons dat meedelen.

E2Ma Database Services BV/Onlinewinnen
info-apestaartje-onlinewinnen.nl

Wilt u zich uitschrijven? Een mogelijkheid om u uit te schrijven vindt u hier.

Tevens wordt in alle e-mail uitingen van E2Ma Database Services BV als van haar partners expliciet het bronbestand vermeld met een zogenaamde uitschrijf link, zodat de ontvanger zich op eenvoudige wijze kan uitschrijven uit het betreffende bestand.

In alle gevallen waarin dit Privacy Statement niet voorziet beslist de directie van E2Ma Database Services BV. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.